تماس با ما از طریق ایمیل


(*) : تشکر از شما مهربانی پر کردن زمینه های مورد نیاز.contact@marinapalace.info


resa@marinapalace.info


compta@marinapalace.info


rh@marinapalace.info


manager@marinapalace.info

Htel مارینا قصر (4 ستاره)

یاسمین Hammamet تونس - Hammamet BP299 CP8050

پذیرش هتل (24h/24، 7/7) انجمن تلفن: (00216) 72،244،748 انجمن E-mail: این contact@marinapalace.info

خدمات بازرگانی و Rservation:
تلفن: (00216) 72244483
فکس: (00216) 72244702
پست الکترونیکی: resa@marinapalace.info

حسابداری و امور مالی گروه:
تلفن: (00216) 72244753
فکس: (00216) 72244702
پست الکترونیکی: compta@marinapalace.info

Recrutement: Téléphone : (00216) 72244748 E-mail: rh@marinapalace.info
Rclamation - پیشنهادات و انتقادات:
اگر شما rclamations و یا پیشنهادات، دریغ نکنید به ما اطلاع دهید و برای ما ایمیل بفرستید: manager@marinapalace.info


Copyright © 2013 Hotel Hammamet marina palace™. Powered by marinahotels.tn